Verzend- en retourbeleid

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten gekocht in de webshop van DRIT media.

Artikel 2 – Eigendomsvoorbehoud

De producten uit de webshop blijven eigendom van DRIT media totdat de betaling door DRIT media ontvangen is.

Artikel 3 – Levering

a) DRIT media vermeld een indicatieve levertijd. Wanneer sprake is van overmacht kan niet worden teruggevallen op de genoemde levertijd en zal in dat geval maximaal een levertijd van 30 dagen gelden.

b) Bij gebrek aan een vermelde levertijd mag uit worden gegaan van een levertijd van uiterlijk 30 dagen.

Artikel 4 – Retourneren

a) Na de bevestiging van de bestelling kan de koper na toestemming van Drit media de bestelling wijzigen of annuleren, mits binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigingsmail contact is opgenomen. Indien Drit media al kosten heeft gemaakt of nog kosten moet maken als gevolg van de wijziging of annulering, kan Drit media deze kosten in rekening brengen bij de koper.

b) In geval van annulering zullen de betaalde kosten van de koper zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetaald worden. Terugbetaling gebeurd middels hetzelfde betaalmiddel als waarde de koper de transactie heeft verricht.

c) Als de koper na ontvangst van de bestelling niet tevreden is, dan dient contact worden opgenomen met Drit media via info@dritmedia.nl. Mocht er overeengekomen zijn dat het product geretourneerd gaat worden, dan dient het retourneren van het product uiterlijk 14 dagen na ontvangst bij de klant te geschieden. Drit media wacht met de terugbetaling totdat het product ontvangen is of de koper heeft aangetoond dat het product is teruggezonden.

d) Digitale en gepersonaliseerde producten kunnen niet geretourneerd worden.